Neymar bị đau chỗ kín sau cú đá của đồng đội

Neymar bị đau chỗ kín sau cú đá của đồng đội.

Xem thêm
to TOP