Chân dung Lâm Quí - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Hải Phòng - Sài Gòn

Chân dung Lâm Quí - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Hải Phòng - Sài Gòn.

Xem thêm
to TOP