Bơi 100 mét ếch dưới 57 giây, tay bơi Anh lập kỷ lục thế giới

Bơi 100 mét ếch dưới 57 giây, tay bơi Anh lập kỷ lục thế giới.

Xem thêm
to TOP